บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2564 ที่เมืองบูไรดาห์

บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2564 ที่เมืองบูไรดาห์

25 ก.ย. 2564

75 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2564 ที่เมืองบูไรดาห์ สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในเมืองบูไรดาห์ มณฑลกอซีมและเมืองใกล้เคียง โดยมีคนไทย ได้แก่ แรงงานไทยและนักศึกษาไทย จำนวน 11 คน ไปขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นจำนวนหนึ่งให้แก่แรงงานไทยและนักศึกษาไทยที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ