บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ที่เมืองอัลโคบาร์ สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ

บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ที่เมืองอัลโคบาร์ สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ

28 ส.ค. 2564

70 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานในซาอุดีอาระเบีย ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ที่เมืองอัลโคบาร์ สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ โดยมีคนไทยและครอบครัว จำนวน 34 ราย ไปขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง และขอคำปรึกษาปัญหางานทะเบียนราษฎร ปัญหาแรงงาน ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่คนไทยและแรงงานไทยที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมจำนวน 30 รายด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ