ซาอุดีฯ ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564

ซาอุดีฯ ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564

16 ต.ค. 2564

257 view
ทางการซาอุดีฯ ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564 ที่สำคัญ คือ
 
- ยกเลิกการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่เปิด
 
- ให้มีการผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้ว ได้แก่
 
(1) อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปแสวงบุญในมหามัสยิดที่เมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์ได้เต็มพื้นที่ โดยต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีใบอนุญาตในการแสวงบุญอุมเราะห์ ที่ตรวจสอบการรับวัคซีนสองเข็มและจำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลา โดย app Eatmarna หรือ Tawakkalna
 
(2) ยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และการจำกัดจำนวนคน ในการชุมนุมต่างๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยต้องมีการตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนสองเข็มของผู้เข้าสถานที่นั้นๆ จาก app Tawakkalna อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในซาอุดีฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 มีเพียง 48 ราย (รวมทั้งสิ้น 547,845 ราย) ผู้เสียชีวิตรายใหม่เหลือเพียง 3 ราย (รวมทั้งสิ้น 8,758 ราย)
 
อนึ่ง มีรายงานข่าวว่า กต. ซาอุดีฯ กำลังเริ่มทดลองใช้ระบบการยื่นคำร้องขอรับวีซ่าสำหรับการประกอบพิธีอุมเราะห์ของคนต่างชาติจากต่างประเทศแบบออนไลน์ โดยใช้ application ที่เก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา รูปใบหน้า และองค์ประกอบอื่นๆ โดยเริ่มทดลองใช้ในคูเวตเป็นประเทศแรก