งานส่งเสริมการขายสินค้า (in-store promotion) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารฮาลาลจากประเทศไทย

งานส่งเสริมการขายสินค้า (in-store promotion) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารฮาลาลจากประเทศไทย

5 ส.ค. 2564

117 view

งานส่งเสริมการขายสินค้า (in-store promotion) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารฮาลาลจากประเทศไทยหลายรายการ ที่ห้างลูลู่ สาขาที่ Riyadh Avenue Mall เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ