คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีอาระเบียและเลบานอน ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด (PCR test) และใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีอาระเบียและเลบานอน ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด (PCR test) และใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

1 เม.ย. 2564

327 view
(ปรับปรุง ณ เช้าวันที่ 1 เมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีอาระเบียและเลบานอน ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด (PCR test) และใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ในวันเดินทางอีกต่อไป
คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีฯ จะต้องกักกันตัวอย่างน้อย 10 วัน แต่หากมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ออกโดยทางการซาอุดีฯ ซึ่งฉีดครบสองโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง ก็จะกักกันตัวอย่างน้อย 7 วัน
คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากเลบานอน จะต้องกักกันตัวอย่างน้อย 10 วัน
คนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดีฯ (ยกเว้นภาคตะวันตกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์) และในเลบานอน ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine - SQ) ซึ่งจะต้องได้รับโควตาผ่านคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน และผู้ที่ประสงค์จะจองโรงแรมและชำระค่ากักกันตัวด้วยตนเอง (Alternative State Quarantine - ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ) กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 - 3 สัปดาห์ ก่อนกำหนดการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ไปที่ thaiembassyriyadh@gmail.com หลังจากนั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th ได้