การลดวันกักตัวในโรงแรม (alternative quarantine - AQ) จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน

การลดวันกักตัวในโรงแรม (alternative quarantine - AQ) จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน

28 ก.ย. 2564

85 view
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบสองเข็มตามชนิดที่ทางการไทยรับรอง อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง จะได้รับการลดวันกักตัวในโรงแรม (alternative quarantine - AQ) จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน
 
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หรือยังได้รับไม่ครบถ้วน จะได้รับการลดวันกักตัวใน AQ จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน
 
ผู้ที่เดินทางจากซาอุดีอาระเบียและได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบสองเข็มตามชนิดที่ทางการไทยรับรองอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และเข้าร่วมโครงการ Sandbox คือการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว จะต้องพำนักอยู่ในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน (ลดจาก 14 วัน)