การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 535 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามของประชาชนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น อุปทูตได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ