ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด)

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด)
85 view

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด)

เอกสารประกอบ

ส.ส._5-23_(นร)_สอท._ณ_กรุงริยาด.pdf