การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเลบานอน

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเลบานอน
1,183 view

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิจริง โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดที่ยังไม่หมดอายุของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมีเลขประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตร มาแสดงตนในวันเลือกตั้ง

 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

(1) จัดการลงคะแนนแบบคูหา ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่: https://maps.app.goo.gl/e8dGtVw52Qo41XRT6

 

(2) หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ Hamsul Masha-air Hall เมืองมักกะห์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่: https://maps.app.goo.gl/N2byy29PqvB8FBG4A?g_st=il

 

(3) หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ Ameerati Hall เมืองมาดีนะห์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่: https://goo.gl/maps/Se7Yq6giMv1Je3mVA

 

 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศเลบานอน

หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่: https://maps.app.goo.gl/jh6jxQuBmibxFVgS6

เอกสารประกอบ

Notice_Overseas_Election_Date_Time_and_Location.pdf