พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

| 641 view

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้เป็นผู้แทนของคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน ในการถวายพานพุ่มดอกไม้และนำข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ